ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGA - TUDNIVALÓK

Előrehozott érettségi vizsga (közép vagy emelt szinten) a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely letehető:

a) idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul.

 

A fentiek szerint tehát:

a) Az idegen nyelvek esetében a tanuló középiskolájának a helyi tantervében van meghatározva, hogy az egyes idegen nyelveket hány évfolyamon tanítja, és ha a tanuló megszerzi a meghatározott évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban tehet az adott idegen nyelv vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát.

Az osztályozó vizsgával megszerzett jegy nem tekinthető semmisnek, ez kerül a tanuló bizonyítványába.

Osztályozóvizsgára az érettségi jelentkezéssel egyidőben, február 15-ig kell jelentkezni az igazgatónak címzett kérvényben (a formanyomtatvány elérhető az iskola honlapján). A kérvényt Drozd Zsuzsa igazgatóhelyettesnek kell átadni. 

Az előrehozott érettségire leadott jelentkezést egyedül abban az esetben lehet törölni, ha a jelentkező nem tudta a vizsgára bocsátás feltételeit (osztályozóvizsgát) teljesíteni. 

b) Olyan érettségi vizsgatárgyakból, amelyeknél az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a vizsgatárgyra vonatkozó helyi tantervi követelmények teljesítésével, adott időponttól kezdve lehetővé válik az előrehozott vizsga letétele. Az első vizsgaidőszak, amikor ezekből a vizsgatárgyakból az előrehozott vizsga tehető, legkorábban a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszaka. Ezen vizsgaidőszakot követően, a rendes érettségi vizsgaidőszakig bármely további vizsgaidőszakban lehetőség van az előrehozott vizsga letételére.

 

A Radnótiban:

10. évfolyamtavaszi vizsgaidőszaktól vizuális kultúra, kémia, földrajz
11. évfolyamőszi vizsgaidőszaktól digitális kultúra, ének, biológia, fizikamozgóképkultúra- és médiaismeret

 

c) A szabályozás tehát ezekből a vizsgatárgyakból lehetővé teszi azt, hogy a középiskolás diák először egy középszintű vizsgaeredményt szerezzen, majd – további felkészülés után – egy későbbi vizsgaidőszakban szintemelő vizsgával az adott vizsgatárgyból emelt szintű vizsgaeredményt is szerezzen.

d) Ha a középiskolás diák előrehozott vizsgaként először emelt szintű vizsgaeredményt szerez, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet.

e) A sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.

 A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázó döntése alapján jelentkezhet az elégtelen eredménnyel rendelkező vizsgatárgyból, a számára a törzslapkivonatában előírt javító vagy pótló vizsgára, ám – szabadon választható vizsgatárgy esetén – arra is lehetősége van, hogy az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez másik szabadon választható vizsgatárgyat válasszon. A jelentkező a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja.

f) Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. magyar nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga letétele nem lehetséges.

  

A jelentkezés módja és határideje

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a saját középiskolájukban jelentkezhetnek. 

Az október-novemberi vizsgaidőszakban csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján. 

A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. a jelentkezési határidő. Az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

 

Drozd Zsuzsa igh.

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK

1146 Budapest Cházár András u. 10.

RADNÓTI HÁLÓZAT

Várunk minden Öregdiákot, Támogatót, Szülőt, Tanulót és Barátot, aki segíteni szeretne a Radnóti színvonalának fenntartásában, vagy csak érdekli, hogy milyen események zajlanak nálunk.

© 2024 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Minden jog fenntartva.

Keresés