ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGA 2020 - TUDNIVALÓK

Előrehozott érettségi vizsga (közép vagy emelt szinten) a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely letehető:

a) idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakban.

A fentiek szerint tehát:

a) Az idegen nyelvek esetében a tanuló középiskolájának a helyi tantervében van meghatározva, hogy az egyes idegen nyelveket hány évfolyamon heti hány órában tanítja, és ha a tanuló megszerzi a meghatározott évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban tehet az adott idegen nyelv vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát.

 

Az osztályozó vizsgával megszerzett jegy nem tekinthető semmisnek, ez kerül a tanuló bizonyítványába.

Osztályozóvizsgára az érettségi jelentkezéssel egyidőben, február 15-ig kell jelentkezni az igazgatónak címzett kérvényben (a formanyomtatvány elérhető az iskola honlapján). A kérvényt Drozd Zsuzsa igazgatóhelyettesnek kell átadni. 

Az előrehozott érettségire leadott jelentkezést egyedül abban az esetben lehet törölni, ha a jelentkező nem tudta a vizsgára bocsátás feltételeit (osztályozóvizsgát) teljesíteni. 

 

b) Az idegen nyelveken kívül, olyan érettségi vizsgatárgyakból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a vizsgatárgyra vonatkozó helyi tantervi követelmények teljesítésével, adott időponttól kezdve lehetővé válik az előrehozott vizsga letétele. Az első vizsgaidőszak, amikor ezekből a vizsgatárgyakból az előrehozott vizsga tehető, legkorábban a 10. évfolyam május-júniusi vizsgaidőszaka. Ezen vizsgaidőszakot követően, a rendes érettségi vizsgaidőszak tanévének október-novemberi vizsgaidőszakával bezárólag, bármely további vizsgaidőszakban lehetőség van az előrehozott vizsga letételére.

 

A Radnótiban tehát: 

10. évfolyamtól

média, vizuális kultúra

őszi vagy tavaszi vizsgaidőszak

11. évfolyamtól

informatika, földrajz, kémia, ének

őszi vagy tavaszi vizsgaidőszak

12. évfolyam

fizika, biológia

őszi vizsgaidőszak

 

c) Az új szabályozás tehát ezekből a vizsgatárgyakból lehetővé teszi azt, hogy a középiskolás diák először egy középszintű vizsgaeredményt szerezzen, majd – további felkészülés után – egy későbbi vizsgaidőszakban egy szintemelő vizsgával az adott vizsgatárgyból emelt szintű vizsgaeredményt is szerezzen. 

d) Ha a középiskolás diák előrehozott vizsgaként először egy emelt szintű vizsgaeredményt szerez, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet. 

e) A sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni. 

A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázó döntése alapján jelentkezhet az elégtelen eredménnyel rendelkező vizsgatárgyból, a számára a törzslapkivonatában előírt javító vagy pótló vizsgára, ám – szabadon választható vizsgatárgy esetén – arra is lehetősége van, hogy az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez másik szabadon választható vizsgatárgyat válasszon. A jelentkező a vizsga szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja.

 f) Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. magyar nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga letétele továbbra sem lehetséges.

 

A jelentkezés módja és határideje

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a saját középiskolájukban jelentkezhetnek. 

Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján. Minden információt és segítséget a vizsgázónak a jelentkezést fogadó középiskola fog megadni. 

A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. a jelentkezési határidő. A határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni, illetve az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

 

Budapest, 2020. január 15.

Drozd Zsuzsa igh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK

1146 Budapest Cházár András u. 10.

RADNÓTI HÁLÓZAT

Várunk minden Öregdiákot, Támogatót, Szülőt, Tanulót és Barátot, aki segíteni szeretne a Radnóti színvonalának fenntartásában, vagy csak érdekli, hogy milyen események zajlanak nálunk.

© 2023 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Minden jog fenntartva.

Keresés