Previous Next

Jó gyakorlatok a Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában

A Radnóti, mint referenciaintézmény vesz részt jó gyakorlatok átadásában. 

 

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium, mint előminősített referenciaintézmény vesz részt jó gyakorlatok átadásában, adaptációjában. 

Iskolánk 12 évfolyamos, így tanítóink, tanáraink minden korosztály, évfolyam (1-4., 5-8. és 9-12.) tanításában rendelkeznek tapasztalatokkal. 

Jó gyakorlatainkat bemutató foglalkozásainkon – műhelymunka, bemutató óra, szakmai konzultáció - 2010-11-ben 43 intézmény több mint 400 pedagógusa vett részt az ország minden részéből. A résztvevők körében végzett kérdőíves felmérésben kollégáink színvonalasnak és hatékonynak tartották programjainkat.

 

A Szolgáltatói Kosárban is szereplő jó gyakorlataink két nagy csoportba sorolhatók: 

I. Korszerű pedagógiai módszerek, eljárások a szaktárgyak tanításában 

1. Tevékenységközpontú pedagógia és IKT eszközök a tanítás-tanulás folyamatában

Jó gyakorlataink célja műhelymunka, szakmai konzultáció, bemutató órák keretében megismertetni a résztvevőket a tevékenységközpontú pedagógia és az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségeivel a következő szaktárgyak tanításában: matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (angol, német, francia), természettudományok (biológia, fizika, kémia, földrajz, természetismeret), történelem és társadalomismeret oktatásában.

A tevékenységközpontú pedagógiai eljárások alapvető célja, hogy a tanulók az önállóan vagy másokkal való együttműködésben végzett tevékenységeiken keresztül váljanak alkalmassá önálló ismeretszerzésre, kialakuljon és fennmaradjon tanulási motivációjuk, mindezek mellett fejlődjenek szociális kompetenciáik. A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt szerepe van a kooperatív tanulásszervezésnek (pármunka, kooperatív kiscsoport), a projektmunkának (egyéni projektek, pedagógiai projektek) és az IKT eszközök alkalmazásának.

2. Differenciálás a természettudományok (biológia, fizika, kémia, természetismeret), illetve a matematika tanításában

A jó gyakorlat célja műhelymunka, szakmai konzultáció, bemutató órák keretében megismertetni a résztvevőkkel a differenciálás elméletét és gyakorlatát: a diagnosztikus, a fejlesztő és a szummatív értékelés szerepét a tanítás-tanulás folyamatában; a tananyag – témakörök – tantervtérképének kidolgozását a Bloom-taxonómia (ismeret, megértés, alkalmazás, elemzés, értékelés, szintézis) alapján; óratervek kidolgozását és megvalósítását képességszint szerint bontott tanulócsoportokban.

3. Másféle mondatelemzés a nyelvhasználat szolgálatában

A jó gyakorlat célja módszertani képzés, szakmai konzultáció, bemutató órák keretében megmutatni a magyar nyelvre rendkívül jellemző aktuális mondattagolásból fakadó szemantikai jegyek felismerésére irányuló tevékenységeket, és ebből következően hétköznapi és irodalmi szövegek pontosabb. A szintaxis öncélú tanulása helyett olyan módszer kerülhet a diákok kezébe, mely – életkor és képesség függvényében változó nehézségű – szövegek értését és alkotását teszi lehetővé. A tudatosabb mondatépítkezés árnyaltabb kifejezés irányába mozdítja el a nyelvhasználatot.

II. Pedagógiai-pszichológiai tárgyú jó gyakorlatok: Osztálytükör

Az „Osztálytükör” jó gyakorlat a tanulóközösségeket irányító és segítő pedagógusok professzionális csoportfejlesztő és problémakezelő, valamint mentálhigiénés megelőző munkájának módszertani támogatására alkalmas. Célja, hogy a köznevelés területén széles körben ismertté tegye az iskolánkban több évtizedes múlttal rendelkező, osztályok szintjén eredményesen alkalmazott szociálpszichológiai társas kompetenciafejlesztő és konfliktusrendező eljárást, az ún. Mérei-projektet. A projekt lényege olyan osztályokon belüli kommunikációs és kapcsolati problémák irányított rendezése, mint a durvaság, az agresszió, a kiközösítés, a lekezelés, a klikkesedés, stb.

 

Kapcsolattartó: dr. Molnár Katalin 

                      Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

                      +36-30-9772731

 

Jó gyakorlataink részletes leírása az alábbi linkeken található meg a Szolgáltatói Kosárban:

 

ELÉRHETŐSÉGEK

1146 Budapest Cházár András u. 10.

RADNÓTI HÁLÓZAT

Várunk minden Öregdiákot, Támogatót, Szülőt, Tanulót és Barátot, aki segíteni szeretne a Radnóti színvonalának fenntartásában, vagy csak érdekli, hogy milyen események zajlanak nálunk.

© 2024 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Minden jog fenntartva.

Keresés