Hallgatók a távoktatásban vagy hibrid oktatásban

A gyakorlat megkezdése előtt

 • A gyakorlat megkezdése előtt a tanárjelöltek számára az iskola biztosítja a lehetőséget a távoktatási eljárásrend/etikett, illetve a digitális tanrend esetén használt platform megismerésére.
 • A jelöltek megismerkednek a Canvas használatával: az iskola képzést szervez, és eljuttatja elektronikus formában minden hallgató részére az oktatóanyagot

A gyakorlat

Foglalkozások, képzések

Ha a gyakorlat az online térbe kerül át, a tanárjelöltek számára az iskola biztosítja a foglalkozások, képzések online elérhető verzióit. Ez lehet digitális tananyag, vagy online (Zoom, Teams) tartott foglalkozás.

Óralátogatás

 • Még a tantermi oktatás időszakában fontos a hospitálás mielőbbi megkezdése, a tanulók megismerése. Ezért javasolt a gyakorlat és a hospitálások mielőbbi elkezdése.
 • Ha a hospitálás az online térbe kerül át, a jelölt ismerje meg és kövesse a vezetőtanár Canvas kurzusait, látogassa az online tanórákat. Minden ilyen módon szervezett óralátogatást (szükség/igény esetén akár a vezetőtanár több jelöltjével közös megbeszélés követ.

Tanítás

 • A tanárjelölt ismerkedjen meg a tantermi óra online térbe helyezésének lehetőségeivel, alternatív megoldásokkal, rugalmas tervezéssel.
 • Ha a tanítás az online térbe kerül át, a megtartott 15 óra megfelelhet annyi órányi feladatnak (pl. online óra vagy órarészlet megtartása, feladatkészítés, videó, ppt, hangos ppt, kvíz készítése, dolgozat összeállítása és mindezek megosztása a diákokkal, értékelés és visszajelzés).
  Minden megtartott órát/feladat publikálását megbeszélés, egyeztetés előz meg; a hallgató tervet készít, amit egyeztet a vezetőtanárával. A vezetőtanár (és szükség/igény esetén más vezetőtanár, oktató) részt vesz a tanárjelölt által tartott online órákon, illetve közösen egyeztetnek a Canvas kurzusba kerülő anyagokról, a publikálás, ellenőrzés és visszacsatolás, értékelés kereteiről.
  Minden megtartott órát/feladat publikálását óramegbeszélés követ; a jelölt rövid írásos reflexiója ajánlott.

Bemutató munka

 • A bemutató munka időpontja és tartalma a megváltozott körülmények között nem feltétlenül egyezik meg a gyakorlat elején az ütemtervben megadott bemutatóóra időpontjával és tartalmával, tekintettel a távoktatásban résztvevők megváltozott lehetőségeire, igényeire.
 • A bemutatómunka arról ad képet, hogy a jelölt fejlődésében hol tart az adott időszakban, rámutat a fejlődés további lehetőségeire – ennek megfelelően a vezetőtanár és a jelölt közösen (előre vagy utólag) megállapodik abban, mit választanak ki bemutató munkának (pl. online óra, projektfeladat, feladatsor), hogy az a bemutató munka céljának leginkább megfeleljen.
 • A bemutató munkát megismerheti, az online bemutató órát látogathatja az erre felkért kolléga, oktató, és részt vehet a megbeszélésen, a jegyzőkönyvet aláírja/hitelesíti.

Kapcsolattartás távoktatás vagy hibrid oktatás esetén

 • A jelölt a vezetőtanárával a közösen megválasztott kommunikációs csatornát (e-mail, Canvas, chatprogram, telefon, online megbeszélés) használva tartja folyamatosan a kapcsolatot.
 • A jelölt a diákokkal elsősorban a Canvas felületén tartja a kapcsolatot – más csatornák használatáról a vezetőtanárral egyeztetni kell, azok használatához vezetőtanár beleegyezése szükséges.

Nem szaktárgyi feladatok az összefüggő egyéni gyakorlatok során

 • Összefüggő egyéni gyakorlat esetén a munkacsoportok, munkaközösségek megbeszéléseikre, értekezleteikre, tudásmegosztó alkalmaikra hívják meg a hallgatót, esetleges projektekbe, szabadidős programokba vonják be őket. Amennyiben lehetőség nyílik rá, a jelöltek aktívan vegyenek részt nem szaktárgyi programok, események szervezésében, lebonyolításában, .
 • Az iskolapszichológus, a gyógypedagógus és a fejlesztő pedagógus szakmai támogatása része az összefüggő egyéni gyakorlatnak, ezért a velük való konzultációt biztosítani kell.

 

ELÉRHETŐSÉGEK

1146 Budapest Cházár András u. 10.

RADNÓTI HÁLÓZAT

Várunk minden Öregdiákot, Támogatót, Szülőt, Tanulót és Barátot, aki segíteni szeretne a Radnóti színvonalának fenntartásában, vagy csak érdekli, hogy milyen események zajlanak nálunk.

© 2024 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Minden jog fenntartva.

Keresés