Előrehozott érettségi vizsga

A tanuló CSAK a május-júniusi vizsgaidőszakra, február 15-ig jelentkezhet előrehozott érettségi vizsgára a saját iskolájában. 

ELŐREHOZOTT VIZSGA LEGKORÁBBAN A TANULMÁNYOK TELJES BEFEJEZÉSÉT MEGELŐZŐ ELSŐ VAGY MÁSODIK TANÉVBEN TEHETŐ. 

ELŐREHOZOTT VIZSGATÁRGYAK: MAGYARORSZÁGI KÖZÉPISKOLÁKBAN OKTATOTT IDEGEN NYELVEK ÉS INFORMATIKA.

 

Előrehozott érettségi vizsgára való jelentkezésnek feltétele, hogy a tanulónak teljesítenie kell az iskolájának helyi tantervében az adott vizsgatárgyra megfogalmazott követelményeket, és meg kell szereznie az abban előírt osztályzatokat az érettségi vizsga megkezdéséig. 

Az osztályzatok megszerzése osztályozó vizsgával történik. Az aktuális évben még ténylegesen tanult tárgy tantárgyi követelményeinek teljesítéséhez az érettségi vizsgák megkezdéséig jegyet kell szerezni; ehhez a tanulónak az utolsó hónap anyagából be kell számolnia a szaktanárnál.

 

Osztályozóvizsgára az érettségi jelentkezéssel egyidőben, február 15-ig kell jelentkezni az igazgatónak címzett kérvényben (a formanyomtatvány elérhető az iskola honlapján). A kérvényt Drozd Zsuzsa igazgatóhelyettesnek kell átadni.

 

A tanuló akkor is jelentkezhet érettségi vizsgára egy vizsgatárgyból, ha azt iskolájában nem tanulta. Ha az adott tantárgy nem szerepel a tanuló saját iskolájának helyi tantervében, akkor keresnie kell egy másik iskolát, ahol azt tanítják, s velük vendégtanulói jogviszonyt kell létesítenie. (Vendégtanulói jogviszony létesítéséről az adott intézmény igazgatója dönt.) A vendégtanulói jogviszony keretében náluk tehet osztályozóvizsgát, majd náluk teszi az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát is.

 

Az előrehozott érettségire leadott jelentkezés nem tekinthető utólag semmisnek. Egyedül abban az esetben lehet a jelentkezést törölni, ha a jelentkező nem tudta a vizsgára bocsátás feltételeit teljesíteni. Az osztályozó vizsgával szerzett jegy sem tekinthető semmisnek, ez kerül a tanuló bizonyítványába.

 

Abban az esetben, ha a tanuló nem jelenik meg az előrehozott érettségi vizsgán, vagy a vizsga során elégtelen osztályzatot szerez, úgy javítóvizsgát tehet (kötelező tárgy esetében tennie kell) az adott vizsgatárgyból. A SIKERTELEN VAGY BE NEM FEJEZETT ELŐREHOZOTT VIZSGA JAVÍTÁSÁRA/PÓTLÁSÁRA CSAK A TANULÓ RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGÁJÁNAK IDEJÉN KERÜLHET SOR, KORÁBBAN ÉS TÖBB ALKALOMMAL NEM. Aki előrehozott érettségin emelt szinten elégtelen osztályzatot szerzett, az javítóvizsgára középszinten is jelentkezhet.

 

Legalább elégséges osztályzat esetén az előrehozott érettségi vizsgán megszerzett osztályzat kerül az érettségi bizonyítványba, vagyis a tanulói jogviszony ideje alatt nincs mód a vizsga megismétlésére. Erre legkorábban a teljes érettségi vizsga befejezése után van lehetőség. 

 

Az érettségi bizonyítvány átadásáig a tanulói jogviszony ideje alatt középszintű érettségi vizsga emelt szinten történő megismétlése (szintemelő vizsga) ugyanabból a vizsgatárgyból egy alkalommal tehető, az őszi vagy a tavaszi időszakban is (IDEGEN NYELVEK ÉS INFO VIZSGATÁRGYAKBÓL).

 

Drozd Zsuzsa igh

 

ELÉRHETŐSÉGEK

1146 Budapest Cházár András u. 10.

RADNÓTI HÁLÓZAT

Várunk minden Öregdiákot, Támogatót, Szülőt, Tanulót és Barátot, aki segíteni szeretne a Radnóti színvonalának fenntartásában, vagy csak érdekli, hogy milyen események zajlanak nálunk.

© 2019 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium. Minden jog fenntartva.

Keresés